Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ανακοινώσεις που αφορούν δράσεις του Κληροδοτήματος

(20/7/2023) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2023
- Αποτελέσματα/ Ενστάσεις για απόρους 2023
- Αποτελέσματα/ Ενστάσεις για μαθητές 2023

(17/5/2023) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, για το έτος 2023
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση

(17/5/2023) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος, έτους 2022
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση

(5/8/2022) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2022
- Αποτελέσματα/ Ενστάσεις για οικονομικό βοήθημα 2022

(17/3/2022) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, για το έτος 2022
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση

(17/3/2022) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος, έτους 2022
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση

(20/7/2021) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2021
- Αποτελέσματα/ Ενστάσεις για απόρους 2021
- Αποτελέσματα/ Ενστάσεις για μαθητές 2021

(28/2/2021) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, για το έτος 2021
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση
- Περίληψη ανακοίνωσης

(28/2/2021) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος, έτους 2021
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση

(13/7/2020) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2020
- Αποτελέσματα/ Ενστάσεις για απόρους 2020
- Αποτελέσματα/ Ενστάσεις για μαθητές 2020

(8/3/2020) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, για το έτος 2020
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση
- Περίληψη ανακοίνωσης

(8/3/2020) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος, έτους 2020
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση

(11/7/2019) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2019 (αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων)
- Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων (μαθητές)

(1/4/2019) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2019
- Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων

(11/2/2019) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, για το έτος 2019
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση
- Περίληψη ανακοίνωσης

(11/2/2019) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος, έτους 2019
- Έντυπο Αίτησης
- Αναλυτική ανακοίνωση

(16/7/2018) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2018 (Άποροι μαθητές)
- Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων (Άποροι μαθητές)

(25/3/2018) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2018
- Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων

(20/2/2018) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, για το έτος 2017
- Αναλυτική ανακοίνωση - πρόσκληση
- Ένυπο αίτησης

(20/2/2018) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος, έτους 2018
- Αναλυτική ανακοίνωση - πρόσκληση
- Ένυπο αίτησης

(18/9/2017) Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος, για το έτος 2017 (περίοδο Χριστουγέννων)
- Περίληψη ανακοίνωσης - πρόσκληση
- Αναλυτική ανακοίνωση - πρόσκληση
- Ένυπο αίτησης

(20/7/2017) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων για μαθητές γυμνασίων, λυκείων 2017
- Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων

(2/4/2017) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων 2017
- Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων

(1/3/2017) Yποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε απόρους και ασθενείς κατοίκους Αραχώβης Ναυπακτίας, για το έτος 2017
- Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- Έντυπο αίτησης

(1/3/2017) Yποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων, για τα έτος 2016
- Περίληψη ανακοίνωσης
- Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- Έντυπο αίτησης

(2/8/2016) Πρόσκληση υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων
- Δείτε εδώ τα αποτελέσματα
- Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

(22/5/2016) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε αποφοίτους Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, για τα έτη 2013, 2014 και 2015
- Περίληψη ανακοίνωσης - πρόσκλησης
- Αναλυτική Ανακοίνωση - πρόσκληση
- Έντυπο Αίτησης

(22/5/2016) Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος, για το έτος 2016.
- Αναλυτική Ανακοίνωση - πρόσκληση
- Έντυπο Αίτησης