Τα μέλη του Κληροδοτήματος

Πρόεδρος π Γαβριήλ Πλάκας
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Κούκουνας
Γραμματέας Αντώνιος Κουφόπουλος
Ταμίας Ιωάννης Κούκουνας
Μέλος Βασιλική Παπακώστα