Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία του Κληροδοτήματος

2023

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2023 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2022

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2022 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2022 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2022 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2021

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2021 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2021 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2021 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2020

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2020 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2020 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2020 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2019

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2019 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2019 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2019 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2018

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2018 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2018 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2018 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2017

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2017 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2017 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2017 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2016

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2016 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2016 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2016 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2015

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2015 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2015 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2015 (έγγραφο σε μορφή PDF)


2014

Απολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2014 (έγγραφο σε μορφή PDF)

Ισολογισμός Κληροδοτήματος για το έτος 2014 (έγγραφο σε μορφή PDF)